Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Home   |   Contact   |   Rijn IJssel Vakschool Wageningen
Rijn IJssel in samenwerking met Academia Barilla
Disclaimer
facebook twitter youtube

Aansprakelijkheid

De School voor Italiaanse Gastronomie besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, de actualiteit en betrouwbaarheid. De School voor Italiaanse Gastronomie geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De School voor Italiaanse Gastronomie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die op deze website voorkomen. Dit geldt ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van anderen. Op verzoek van belanghebbenden worden links, die in enige mate onrechtmatig of onwettig (kunnen) zijn, onmiddellijk verwijderd. De School voor Italiaanse Gastronomie behoudt zich het recht voor de internetpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De School voor Italiaanse Gastronomie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Rechten

De School voor Italiaanse Gastronomie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen zijn.

 

Hyperlinks

De website van de School voor Italiaanse Gastronomie bevat, als service voor de bezoeker, hyperlinks naar websites die buiten het domein van de School voor Italiaanse Gastronomie liggen. Het is mogelijk dat voor deze websites andere voorwaarden gelden. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is voor uw eigen risico. De School voor Italiaanse Gastronomie IJssel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 
Heeft u nog vragen over deze disclaimer, dan kunt u een mail sturen naar schoolvooritaliaansegastronomie@rijnijssel.nl